Łuk i strzała

Pewien człowiek przechwalał się: – Mój łuk jest tak dobry, że nie potrzebuje strzały. 
Zaś inny człowiek chwalił się: – Moja strzała jest tak dobra, że nie potrzebuje łuku.

Usłyszał ich Yi, zręczny łucznik, i rzekł: 
– Jak mógłbyś wypuścić strzałę bez łuku? A ty, jak osiągnąbyś cel bez strzały?

Tak więc łuku i strzały użyto razem, a Yi nauczył tych ludzi strzelać. 

wg. Han Fei-tsy (Han Feizi), III w.p.n.e.